Camı ısı ve darbeye dayanıklı hale getirmek için cam temperleme denilen işleme tabi tutulur. Camlar özel fırınlarda erime noktasına yakın derecede ısıtılır ve sonra hızla soğutulur (700 0C’ ye kadar ısıtılıp hava üflenerek soğutulur.).Sıcaklık azaldığında yüzey büzülür ve sertleşme gerçekleşir. İç kısımlar ise sıcak kalır. İç kısımların da soğumasıyla birlikte camın her iki yüzünde basınç, iç kısmında ise çekme gerilmesi oluşur. Temperlenmiş cam ısıl şoklara dayanıklı hâle gelir. Aynı zamanda mukavemeti artar. Normal camlara göre 5 kat daha mukavemetlidir. Emniyet camları grubuna giren camlardır. Kısmi temperlenmiş camlar ise; güvenlik camı grubuna girmez, kırıldıklarında büyük parçalara bölünür. Fırınlamadan sonra soğutma işlemi yavaş gerçekleştirildiğinden yüzey ön gerilimleri daha azdır. Temper işleminden sonra camlara kesim, delik delme, kenar ve yüzey işlemi yapılamaz (kumlama hariç).