Yurt Glass sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak konusunda:

 
  • Ülkemizde yürürlükte bulunan İş Güvenliği Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek
  • Çalışanlarımızın katılımı ile tehlike kaynaklarını belirleyerek kaza risklerini ortadan kaldırmak ve azaltmak amacıyla gerekli önlemleri almak
  • İş Güvenliği bilincinin Kurumsal bir kültür haline dönüşmesi noktasından hareketle; Tüm çalışanlarımızı İş Güvenliği konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmak
  • Acil Durum Planlarını oluşturarak tatbikatlar ile proaktif ve hızlı uygulanmasını sağlamak
  • İş Güvenliği Sistemimize ait uygulamaları sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek
  • Yeni tesis ve süreçlerin, meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini, projelendirme aşamasında göz önünde bulundurmak
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için politikamızı periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirme potansiyelimizi arttırmak
  • Çalışanların katılımı ile bilgi alış verişinde bulunmak ve politikamızı kamuoyuyla paylaşmak